Terapihunden
Bergen terapihund

Terapihund


Terapihunden brukes som en integrert del av målrettet arbeid innen helse, omsorg og utdanning. Arbeidet skal ha et mål som skal dokumenteres og evalueres. Det stilles større krav til terapihunden og føreren enn til en besøkshund og dens fører.


Ekvipasjen skal kunne jobbe selvstendig, men også i samarbeid med andre fagpersoner, som for eksempel fysioterapeuter, leger, psykologer og spesialpedagoger.

Eksempler på arbeidsområder er:

 • Mestring og selvtillit
 • Kroppsbevissthet, motorikk
 • Stress, aggresjon, uro og depresjon
 • Øke trygghetsfølelsen
 • Lindring, fysisk og psykisk
 • Kognitiv trening
 • Konsentrasjon
 • Motivasjon
 • Aktivisering
 • Empati
 • Språk
 • Sosial interaksjon