skolehund
Bergen terapihund

Skolehund

Noen barn bruker tid på å knekke lesekoden, og for disse kan høytlesing fremstå som en veldig stressende situasjon. Men å lese for en hund, oppleves som både trygt og morsomt. Hunden verken dømmer eller kritiserer. Hundens nærvær virker beroligende, motiverende og øker lesegleden og ferdighetene.


Skolehverdagen kan være utfordrende for mange elever, enten de sliter faglig og/eller sosialt. En hund kan i så tilfelle være et positivt tilskudd, enten i rollen som sosialarbeider eller som støtte i undervisningen. 


Hunden kan være motivator, muntrasjonsråd og støttespiller både individuelt og i grupper. Å være nær hunder virker avstressende og angstreduserende. Hundene hjelper til med å ufarliggjøre situasjoner med sin ukritiske tilstedeværelse.


Ved bruk av skolehund vektlegges utvikling av sosiale ferdigheter som empati, respekt og ansvar. Gjennom lek og aktiviteter med hunden, lærer barna å omgås og behandle hverandre på en god måte.


Dette konseptet er til god hjelp for barn som sliter sosialt, og for skoler som ønsker å forbedre det sosiale miljøet.